Welkom

Mijn praktijk voor psychosociale hulpverlening en coaching te Maartensdijk is een plek waar je ruimte en tijd krijgt (en neemt) om je gevoelens, gedachten, gedragingen te onderzoeken. Dat wat je (soms al langer dan je lief is) in de weg zit en waar je vanaf wilt. Opdat je de wereld met een groter zelfvertrouwen en meer in balans tegemoet kunt treden.

Psychosociale gesprekstherapie & coaching

Mensen komen bij me met uiteenlopende hulpvragen. Heel veel hulpvragen gaan over hoe iemand zich verhoudt tot de ander en wat daar niet goed aan is in zijn of haar visie. Relaties die niet gaan zoals je graag zou willen (partnerrelatieproblematiek of ouder – kind relatieproblematiek; problemen op het werk  of “gewoon”niet lekker in je vel zitten.  Waar het op neerkomt is de relatie die je met jezelf hebt onder de loep te nemen. Psychosociale gespreksvoering is een effectief hulpmiddel als je in de knoop zit. Wat we onderzoeken is hoe verhoud je je tot jezelf. Het is helend en het verlicht je probleem om “je knoop”- wat het dan ook is – met iemand te delen. Dat wat maakt dat het niet gaat zoals je graag zou willen. Ik ben een professionele, onafhankelijke  gesprekspartner die je helpt het probleem te ontwarren en het van een andere invalshoek te bekijken. Dat wat je in je eentje niet lukt. Gun jezelf deze steun in de rug. Een gesprek kan helpen. Echt, een geschenk aan jezelf!