Registratie

logoLVPWRGB-kleinIk ben aangesloten bij de beroepsvereniging Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW). Deze registratie houdt in dat ik werk onder toezicht en goedkeuring van deze beroepsvereniging en dat klacht- en tuchtrecht van toepassing is. Voor de toelatingscriteria voor het lidmaatschap zie: http://www.lvpw.nl/voor-hulpverleners/criteria-voor-lidmaatschap

Tevens ben ik aangesloten bij het Register Beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).  Deze overkoepelende organisatie certificeert en registreert  beroepsbeoefenaren van de complementaire (=aanvullende) geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau). RBCZ is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en cliënten.