Psychosociale hulpverlening en coaching

Irene is gespecialiseerd in psychosociale gespreksvoering. Ze gebruikt gesprekstechnieken waarbij ze aansluit bij cliënt, oordeelloos en met aandacht luistert,  kritische, confronterende en verhelderende vragen stelt en vervolgens structureert.  Op een veilige en positieve manier. Samen met haar cliënt werkt ze er aan om in alle oprechtheid  naar boven te krijgen wat er “speelt”.  In de psychosociale hulpverlening gaat het om vergroten van de zelfkennis, verstevigen van het zelfbeeld en dat cliënt op een natuurlijke, authentieke wijze zichzelf kan zijn. Ook als het tegenzit. “Ken u zelve”, een uitspraak van Socrates, waarbij hij opmerkte dat deze opdracht één van de moeilijkste taken in ieders leven is. Een beetje hulp daarbij is dus zo gek nog niet.