Wat brengt het je?

Meer evenwicht in je leven

Psychosociale hulpverlening streeft naar een gezond(er) evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Vergroten van autonomie en zelfverzekerdheid. Populair gezegd, je beter in je vel voelen zitten, jezelf kunnen zijn, zonder al te veel ongezonde spanning. De oude grieken zeiden het al: een gezonde geest in een gezond lichaam. Als je je bewust bent over je eigen gedragingen, gedachten en gevoelens kun je beter gefundeerde besluiten nemen. De keuzes die je maakt met je hoofd én met je hart, de grote en de kleine keuzes van het leven, zijn dan ook echt jouw keuzes en niet die van een ander. Dat wat past bij de mens die je ten diepste bent. Weet je eigenlijk wel wat je motieven, je drijfveren zijn? Wat beklemt je, wat geeft spanning? Sta eens stil bij wat er in jouw omgaat. Soms heb je daar hulp bij nodig omdat je er alleen niet uitkomt.

In concreto (schuin gedrukte tekst zijn evaluaties van cliënten):

  • Emoties leren herkennen, doorvoelen en zo nodig uiten (Ik ben gestopt met me mooier voor te doen dan ik in me in werkelijkheid voelde…) (Ik had geen idee wat ik voelde, wist niet wat dat was..)
  • Beter kunnen ontspannen (Het lukt me gelukkig steeds vaker, hoewel het lastig blijft even een time-out voor mezelf te nemen…)
  • Zelfacceptatie, zelfwaardering en zelfvertrouwen ervaren (Ik waardeer mezelf steeds beter en vooral..zorg ik beter voor mezelf!..)
  • Een beter contact met je lichaam ondervinden (Ik negeer de pijnsignalen die m’n lijf me geeft niet langer…)
  • Voor jezelf leren opkomen en moeilijke beslissingen durven te nemen (Ik durf te leven en voor mezelf op te komen…)
  • Meer inzicht krijgen in de relationele verbanden en krachten (De gesprekken waren soms confronterend en belichtten mijn verhalen vanuit een hele andere hoek dan waaruit ik het steeds bekeek; dat was vernieuwend…)
  • Steun uit de omgeving leren mobiliseren (Ik vond het moeilijk om te vragen, maar wat was het fijn…)
  • Een verbetering ondervinden van de kwaliteit van leven (Dit was precies wat ik nodig had! Dank je wel…)
  • Ook bij toekomstige problemen steviger in je schoenen te staan en jezelf te kunnen helpen (Ik ben blij dat ik eindelijk mag zijn wie ik ben, ook al moet ik dat blijven “bevechten”. Ik durf te begrenzen, dat wat van waarde voor mij is…)