Werkwijze

De eerste sessie is een gratis kennismakingsgesprek van ongeveer drie kwartier. In dit gesprek wordt er besloten of we met elkaar in zee willen en gaan. Zo ja, dan gaan we aan de slag nadat de hulpvraag duidelijk vastgesteld is. Na een aantal sessies vindt er een evaluatie plaats van de gesprekken. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is moeilijk van te voren in te schatten. Soms zijn een paar gesprekken al voldoende om je in je kracht te laten komen.

In de sessies zal het gesprek, de dialoog, centraal staan. Ontspanningsoefeningen, een schrijfopdracht of visualisaties  zijn soms nodig zijn om tot een verhelderend inzicht te komen.

Wandelcoaching behoort óók tot de mogelijkheden, zo ook on-line chatsessies. De afspraken voor wandel- en online sessies worden afgestemd op de wensen van cliënt.